Centrum Światowego Dziedzictwa zostało utworzone w 1992 roku przez UNESCO. Pełni ono funkcję Sekretariatu Komitetu Światowego Dziedzictwa wyznaczonego przez Dyrektora Generalnego UNESCO. Dyrektor Generalny UNESCO powołał Dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa na Sekretarza Komitetu.

Centrum organizuje doroczne posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz jego Biura, posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i jest odpowiedzialne za wykonanie decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz uchwał Zgromadzenia Ogólnego, doradza Państwom-Stronom Konwencji w przygotowaniu nominacji do wpisu na Listę i koordynuje sprawozdania o stanie poszczególnych obiektów.

Centrum pracuje razem z Organizacjami Doradczymi i prowadzi ścisłą współpracę z innymi sektorami oraz biurami terenowymi UNESCO.

Więcej informacji: http://whc.unesco.org/en/world-heritage-centre/

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję