Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu oraz wydarzenia równoległe: Forum Młodych Profesjonalistów, organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO – Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa oraz Spotkanie Społeczeństwa Obywatelskiego. Opracowując program wydarzeń równoległych, organizatorzy kierowali się ideą wspólnej odpowiedzialności za ochronę dóbr kultury i przyrody, która wywodzi się bezpośrednio z treści Konwencji. Światowe dziedzictwo to bezcenna wartość stanowiąca wspólne dobro całej ludzkości – należy do nas wszystkich, co czyni nas wszystkich (przedstawicieli rządu, ale także społeczności lokalnych) odpowiedzialnymi za jego przetrwanie dla przyszłych pokoleń.

Civil Society

Young Professionals

Site Managers

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję