Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z przedstawicieli 21 Państw-Stron, które podpisały Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972 r.), wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji.

Komitet Światowego Dziedzictwa spotyka się raz do roku na sesji zwyczajnej, a 41. sesja odbędzie się w Krakowie w dniach 2–12 lipca 2017 r.

Obecnie w skład Komitetu wchodzą: Angola, Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Liban, Peru, Polska, Portugalia, Republika Korei, Tanzania, Tunezja, Turcja, Wietnam, Zimbabwe.

Podstawowymi funkcjami Komitetu są:

  • określanie, na podstawie wniosków przedłożonych przez Państwa-Strony, Listy Światowego Dziedzictwa składającej się z miejsc kulturowych i przyrodniczych o wyjątkowej powszechnej wartości, które mają podlegać ochronie na mocy konwencji;
  • monitorowanie, w porozumieniu z Państwami-Stronami, stanu ochrony dóbr wymienionych na Liście Światowego Dziedzictwa; decydowanie, które obiekty wymienione na Liście Światowego Dziedzictwa zostaną dodane lub usunięte z Listy Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu; decydowanie czy obiekt może zostać usunięty z Listy Światowego Dziedzictwa;
  • rozpatrywanie wniosków o pomoc międzynarodową finansowaną z Funduszu Dziedzictwa Światowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję