Na Listę światowego dziedzictwa wpisywane są zabytki, zespoły, miejsca zabytkowe oraz pomniki przyrody, formacje geologiczne i fizjograficzne, miejsca lub strefy naturalne / monuments, groups of buildings, sites, natural features  geological and physiographical formations, natural sites / o wyjątkowej powszechnej wartości, spełniające kryteria ustanowione przez Komitet Światowego Dziedzictwa.

Wniosek o wpis na Listę światowego dziedzictwa składa Państwo, na którego terytorium znajduje się dane miejsce. Decyzję o wpisie podejmuje Komitet Światowego Dziedzictwa na dorocznej sesji na podstawie wniosku Państwa-Strony i wyników prac eksperckich prowadzonych przez organizacje doradcze Komitetu Światowego Dziedzictwa – ICOMOS i IUCN. Kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa oraz wymogi dotyczące ochrony i konserwacji miejsc proponowanych do wpisu określa Komitet Światowego Dziedzictwa w Wytycznych operacyjnych.

Lista jest tworzona od 1978 roku. Dotąd wpisano na nią 1052 dóbr z 165 państw, w tym 814 obiekty kulturowe, 203 miejsca przyrodnicze oraz 35 obiektów o charakterze mieszanym (kulturowo-przyrodniczym).

Więcej informacji: http://whc.unesco.org/en/list/

Komitet Światowego Dziedzictwa jest odpowiedzialny za aktualizację Listy światowego dziedzictwa. W związku z tym prowadzi, z pomocą organizacji doradczych i Centrum Światowego Dziedzictwa, monitoring stanu miejsc światowego dziedzictwa.

 Więcej informacji: http://whc.unesco.org/en/soc/

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję