Komitet Światowego Dziedzictwa spotyka się raz do roku i składa się z przedstawicieli 21 Państw-Stron, które podpisały Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972 r.), wybranych przez Zgromadzenie Ogólne. Kadencja trwa 6 lat, ale jest dobrowolnie skracana przez członków Komitetu do lat 4. Wybory odbywają się co 2 lata.

Komitet jest odpowiedzialny za wdrożenie Konwencji Światowego Dziedzictwa, definiuje sposoby wykorzystania Funduszu Światowego Dziedzictwa i przyznaje pomoc finansową na wniosek Państw-Stron. Podejmuje decyzje o wpisaniu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. Analizuje raporty dotyczące stanu zachowania wpisanych obiektów. Podejmuje również decyzje o wpisaniu obiektów na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu lub o usunięciu ich z tej Listy.

Komitet Światowego Dziedzictwa zarządza swoimi posiedzeniami zgodnie ze swoim Regulaminem, biorąc pod uwagę Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa.

Więcej informacji: http://whc.unesco.org/en/committee/ 

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję