Działania policyjne prowadzone były przy wsparciu Wojewody Małopolskiego, jak również Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do działań aktywnie włączyły się także: Państwowa Straż Pożarna, Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych (odpowiada m.in. za zabezpieczenie  przestrzeni powietrznej i przejęła zabezpieczenie medyczne), Żandarmeria Wojskowa, Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne instytucje.

W realizację policyjnych zadań zaangażowani są zarówno małopolscy policjanci pionów prewencji, w tym ruchu drogowego, wydziałów operacyjnych jak i policyjni antyterroryści. W miejscach największego natężenia ruchu pieszego w centrum Krakowa z uwzględnieniem przede wszystkim miejsc i programu pobytu uczestników 41. sesji umiejscowiono mobilne punkty kontroli bezpieczeństwa. Zadaniem policjantów jest dokonywanie kontroli osobistej i przenoszonego bagażu  m.in. za pomocą urządzeń mobilnych do prześwietlania zawartości bagaży, ręcznych detektorów do wykrywania metalu oraz psów wyszkolonych na wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych. W punktach kontroli policjantów wspierają policjantów funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (Krajowa Administracja Skarbowa) obsługujący mobilne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania bagaży, jak również urządzenie skanujące do prześwietlania samochodów ciężarowych. Policjanci ruchu drogowego realizują zadania związane z płynnym i bezpiecznym przejazdem kolumn specjalnych na terenie województwa małopolskiego. W związku z organizowaną sesją na obszarze miasta wprowadzone zostały zmiany organizacji ruchu do 12 lipca 2017 r. Z uwagi na to jak również na czasowe zamknięcie niektórych ulic czy tras, policjanci ruchu drogowego wspomagają kierowców w bezpiecznym i bezkolizyjnym korzystaniu z dróg. Do służby skierowano również funkcjonariuszy służb kryminalnych, którzy. koncentrują uwagę na rozpoznanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Każdego dnia przebieg 41. sesji oraz rożnego rodzaju spotkania, imprezy towarzyszące, wyjazdy uczestników Sesji na teren Małopolski, zabezpieczało do 200 do 700 policjantów – w zależności od potrzeb. Podczas pełnienia służby przez policjantów przeprowadzono:

- 2690 sprawdzeń osób detektorem ręcznym (wykrywacz metalu);  
- 1565 sprawdzeń bagaży detektorem ręcznym;        
1099 sprawdzeń bagaży przy użyciu RTG  (urządzenia rentgenowskie Służby Celno-Skarbowej, która dokonywała także kontroli pojazdów wjeżdżających na teren ICE Kraków przy pomocy urządzeń skanujących pojazdy – przeprowadzono 131 takich kontroli);
- 309 innych kontroli osobistych i podręcznego bagażu;
- 77 eskort i zabezpieczeń tras przejazdów.

W wyniku przeprowadzonych legitymowań i kontroli na terenie Krakowa zatrzymano sprawców 12 przestępstw, 7 osób poszukiwanych, nałożono  97 mandatów i skierowano wnioski o ukaranie 11 sprawców wykroczeń. Stwierdzone naruszenia nie miały jednak związku z przebiegiem Sesji UNESCO.


Wybrane informacje na temat poszczególnych dni 41. sesji

Uroczyste otwarcie Sesji miało miejsce w dniu 2 lipca 2017 r. na Wzgórzu Wawelskim. W związku z powyższym zorganizowano tam sieć punktów kontroli bezpieczeństwa oraz wzmocnionych patroli pieszych wyposażonych w pistolety maszynowe, kamizelki kuloodporne, hełmy kuloodporne, a także patroli nieumundurowanych. Przeprowadzono kilkaset  kontroli osobistych bądź przenoszonego bagażu, m.in. przy pomocy detektorów ręcznych oraz  mobilnych urządzeń rentgenowskich. W ramach operacji przeprowadzono także eskorty policyjne osób pełniących kierownicze funkcje państwowe jak również Dyrektora Generalnego UNESCO.

W dniu 3 lipca oprócz zabezpieczania obrad 41. sesji, Policja czuwała m.in. nad niezakłóconym przebiegiem uroczystości otwarcia „Ogrodu nadziei” na Bulwarze Kurlandzkim nad Wisłą (z rzeźbami podarowanymi dla miasta Krakowa przez paryską artystkę, ambasador pokoju UNESCO Panią Hedvę Ser), spotkania z udziałem Wicepremiera i Dyrektora Generalnego UNESCO oraz innymi wydarzeniami. W tym dniu w punktach kontroli bezpieczeństwa i w patrolach przeprowadzono kilkaset kontroli osobistych i sprawdzeń bagażu.

4 lipca w rejonie Centrum Kongresowego ICE przy ulicy Barskiej miały miejsce dwa zgromadzenia publiczne liczące po kilkaset osób. W związku z tym utworzono tam wzmocniony punkt kontroli bezpieczeństwa, gdzie sprawdzano bagaże podręczne, dokonywano kontroli osobistych.

Około godz. 9.00 na Rynku Głównym w Krakowie policjanci zareagowali na naruszenie wprowadzonych na czas Sesji przepisów porządkowych. Zdarzenie dotyczyło lotu dronem i  naruszenia zakazu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z Sesją Komitetu UNESCO w Krakowie, dokumentem SUP 79/17 wprowadziła w okresie 1-12 lipca 2017 r. ograniczenia w ruchu lotniczym – zakaz lotów jakichkolwiek obiektów poza uprawnionymi obejmujący rejon 50 km od centrum Krakowa. Okazało się, że 35- letni mężczyzna wykonywał lot dronem w celach komercyjnych (kręcił ujęcia do programu stacji telewizyjnej) – niemniej jednak mógł naruszyć przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa. tj. art. art. 212 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy prawo lotnicze (postępowanie w toku).

5 lipca przeprowadzono m.in. zabezpieczenie zgromadzenia publicznego, które odbyło się przy ul. Barskiej w Krakowie – w rejonie ICE Kraków, w godzinach rannych.

5 lipca do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przybył nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji, który wizytował sztab dowódcy operacji UNESCO i spotkał się z przedstawicielami służb i podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

5 lipca policjanci pełniący służbę na w rejonie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zareagowali na potencjalne naruszenie przepisów porządkowych. Zauważyli bowiem, iż podczas przygotowań sceny do spektaklu teatralnego zamontowano tam środki pirotechniczne – elementy oprawy spektaklu. W związku z tym pouczono organizatora o wprowadzonych przepisach porządkowych związanych z 41. sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO – zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w Krakowie – a środki pirotechniczne zostały zdemontowane i zabezpieczone.

6 lipca przeprowadzono m.in. zabezpieczenie spotkania przy ulicy Paulińskiej w Krakowie oraz 2 zgromadzeń publicznych (1 zgłoszone w trybie uproszczonym). 7 lipca zabezpieczono 1 imprezę masową na terenie Krakowa a 8 lipca na terenie Krakowa miała miejsce 1 impreza masowa, 5 zgromadzeń publicznych, oraz m.in. uroczyste spotkania organizowane w ramach Sesji .

Podczas tych wydarzeń nie odnotowano przypadków naruszeń bezpieczeństwa uczestników 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję