Podczas trwania sesji, na terenie ICE będzie dostępna pierwsza pomoc medyczna oraz zostanie zapewniony ambulans. Wszelkie koszty leczenia poniesione w Polsce muszą zostać pokryte przez uczestników. Dlatego zaleca się, aby uczestnicy posiadali polisę ubezpieczeniową obejmującą ew. wydatki medyczne na terenie Polski i podczas podróży.


Uczestnicy wnioskujący o wizę wjazdową będą musieli przedstawić dowód ubezpieczenia medycznego. Obywatele UE powinni mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ.

Ogólny numer alarmowy 112
Policja 997

Straż Pożarna 998
Karetka pogotowia 999

Lista aptek całodobowych znajduje się tu, a informacje o szpitalach można znaleźć tutaj.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję