Komitet może wpisać obiekt światowego dziedzictwa na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu jeżeli Komitet uzna, że obiektowi grozi poważne i szczególne niebezpieczeństwo (patrz ust. 179-180 Wytycznych Operacyjnych).

Wpisywania obiektu na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu pozwala Komitetowi Światowego Dziedzictwa na przyznanie natychmiastowej pomocy z Funduszu Światowego Dziedzictwa. Komitet ostrzega również międzynarodową społeczność o tych sytuacjach w nadziei, że przyłączy się ona do wysiłków podejmowanych w celu ratowania tych zagrożonych obiektów.

Jeżeli obiekt zostanie wpisany na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu, Komitet Światowego Dziedzictwa jest zobowiązany do opracowania oraz przyjęcia programu działań naprawczych w porozumieniu z danym Państwem Stroną, a następnie do monitorowania sytuacji tego obiektu. Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu przywrócenia wartości obiektu, by umożliwić jego jak najszybsze usunięcie z Listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://whc.unesco.org/en/158/

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję